3:43 PM 1398/01/08 تعداد بازدید: 431

   بازدیدمعاون وزیرورﺋیس سازمان شیلات ایران ازطرح پرورش ماهی درقفس درشهرستان نوشهر

 دکترنبی اله خون میرزایی معاون وزیرورﺋیس سازمان شیلات ایران صبح روز پنج شنبه ۸ فروردین باسفربه استان مازندران ازپرورش ماهی درقفس دریایی مهران نظری درشهرستان نوشهربازدید کرد . دراین بازدید که مهندس ولی اله محمدزاده مدیرکل شیلات مازندران اورا همراهی می کرد گفت: دراستان مازندران ۱۴ مزرعه پرورش ماهی درقفس دریایی فعالند که ۶۰۰ تن ماهی راتولیدوروانه بازار مصرف می نمایند.
دکترنبی اله خون میرزایی معاون وزیرورﺋیس سازمان شیلات ایران گفت: شیلات وفعالیتهای شیلاتی وآبزی پروری درفرهنگ مردم این استان ریشه دارد و مازندران یکی ازاستانهای پیشرو درفعالیتهای شیلاتی است که نه تنها تامین کننده پروتیین سالم ماهی استان است بلکه درتامین آبزیان کشور هم نقش مهمی دارد.
وی درادامه بااشاره به جایگاه بالای استان درفعالیتهای شیلاتی، سرانه مصرف حدود ۱۴ کیلو گرمی آبزیان استان رانشان دهنده تلاش استان درتولید آبزیان برشمرد وافزود: استان مازندران نه تنها تولیدکننده مهم آبزیان است درایجاد زنجیره تولید (تولیدتا مصرف ) هم موقعیت خوبی دارد ،ضمن اینکه استان مازندران درفعالیتهای نوین شیلاتی ازجمله پرورش ماهی درقفسهای دریایی هم تجربیات خوب وموفقی دارد و جزء استانهای پیشتاز است.

دکتر خون میرزایی درادامه ظرفیت نیروی کارشناسی ومتخصص وهمچنین فعالین بخش خصوصی دربخش شیلات مازندران را بالا اعلام کرد وازنقش یگان حفاظت منابع آبزیان استان درحفاظت ازمنابع وذخایر آبزیان استان تشکرکرد  وتصریح نمود : یگان حفاظت منابع آبزیان  درحفظ انفال وذخایرآبزیان دریا برای نسلهای آتی تلاش شبانه روزی دارند وحافظ امانت هستند

 به گزارش روابط عمومی سازمان شبلات ایران به نقل از شیلات مازندران، دراین بازدید که مهندس ولی اله محمدزاده مدیرکل شیلات مازندران اورا همراهی می کرد گفت: دراستان مازندران ۱۴ مزرعه پرورش ماهی درقفس دریایی فعالند که ۶۰۰ تن ماهی راتولیدوروانه بازار مصرف می نمایند.
دکترنبی اله خون میرزایی معاون وزیرورﺋیس سازمان شیلات ایران گفت: شیلات وفعالیتهای شیلاتی وآبزی پروری درفرهنگ مردم این استان ریشه دارد و مازندران یکی ازاستانهای پیشرو درفعالیتهای شیلاتی است که نه تنها تامین کننده پروتیین سالم ماهی استان است بلکه درتامین آبزیان کشور هم نقش مهمی دارد.
وی درادامه بااشاره به جایگاه بالای استان درفعالیتهای شیلاتی، سرانه مصرف حدود ۱۴ کیلو گرمی آبزیان استان رانشان دهنده تلاش استان درتولید آبزیان برشمرد وافزود: استان مازندران نه تنها تولیدکننده مهم آبزیان است درایجاد زنجیره تولید (تولیدتا مصرف ) هم موقعیت خوبی دارد ،ضمن اینکه استان مازندران درفعالیتهای نوین شیلاتی ازجمله پرورش ماهی درقفسهای دریایی هم تجربیات خوب وموفقی دارد و جزء استانهای پیشتاز است.

دکتر خون میرزایی درادامه ظرفیت نیروی کارشناسی ومتخصص وهمچنین فعالین بخش خصوصی دربخش شیلات مازندران را بالا اعلام کرد وازنقش یگان حفاظت منابع آبزیان استان درحفاظت ازمنابع وذخایر آبزیان استان تشکرکرد  وتصریح نمود : یگان حفاظت منابع آبزیان  درحفظ انفال وذخایرآبزیان دریا برای نسلهای آتی تلاش شبانه روزی دارند وحافظ امانت هستند

تصاویر پیوست
فایلهای پیوست
نظر خود را ارسال نمایید
نام
نظرات
پست الکترونیکی

کد  امنیتی

نظرات خوانندگان
كليه حقوق اين پورتال متعلق به سازمان شیلات ایران مي باشد
روابط عمومی سازمان شیلات ایران