9:13 AM 1398/01/10 تعداد بازدید: 469

  بازدید معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران از مرکزبازسازی وحفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان شهیدرجایی ساری

 دکتر نبی اله خون میرزایی دربازدید از مرکزبازسازی وحفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان شهیدرجایی ساری گفت: ذخیره گاه وبانک ژنی بسیار باارزش مراکز بازسازی ذخایر باید حفظ وتقویت شود.

 
به گزارش روابط عمومی سازمان شیلات ایران به نقل از شیلات مازندران ، وی در ادامه این بازدید واگذاری برخی ازامور فعالیت های تکثیروبازسازی  را درقالب طرحهای مشارکتی به بخش خصوصی وبهره گیری ازتجربیات آنان راموردتاکیدقراردادو گفت: امکانات وتجهیزات خوبی دراین مرکز برای بازسازی ذخایر آبزیان دریا ی خزر وجوددارد و تلاش مجموعه شیلات مازندران ونیروهای این مرکز در جهت کمک به بازسازی ذخایر وتوسعه پایدارصیدو صیادی قابل تقدیراست.
دراین بازدید که مدیرکل شیلات مازندران ومعاونین شیلات مازندران دکتر خون میرزایی راهمراهی می کردند حسین پناهی رﺋیس مرکزفوق درتشریح فعالیت های مرکزگفت:  ازسال ۱۳۶۸ که فعالیت تکثیرو بازسازی ذخایر آبزیان دراین مرکزآغازشد تاکنون بیش از ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون قطعه بچه ماهی تکثیروبه رودخانه های منتهی به دریا رها سازی شد، خواستارحمایتهای بیشتر در نوسازی تجهیزات وبهسازی استخرهای مرکزو نیز تامین نیروی انسانی شد.


تصاویر پیوست
فایلهای پیوست
نظر خود را ارسال نمایید
نام
نظرات
پست الکترونیکی

کد  امنیتی

نظرات خوانندگان
كليه حقوق اين پورتال متعلق به سازمان شیلات ایران مي باشد
روابط عمومی سازمان شیلات ایران